Mini Cart

DQ-2102-Bạc nhũ

4.500

  • Giá trên đã bao gồm in hoàn chỉnh bao thư và ruột thiệp, áp dụng từ 200 thiệp trở lên
  • Dưới 200 thiệp +300đ/thiệp
  • Dưới 100 thiệp + 500đ/thiệp

Mô tả

Mẫu Thiệp Cưới Truyền Thống mã DQ-2102 Bạc nhũ

  • Kích thước:  Bao thư 9.8×22.8cm, ruột gấp đôi 18(9+9)x21cm.
  • Chất liệu giấy bạc nhũ cao cấp
  • Ruột in nội dung 1 hoặc 2 màu
  • in bản đồ miễn phí nếu có