Mini Cart

DQ-2115-kem đậm nhũ

6.500

Giá thiệp áp dụng đơn hàng từ 200 thiệp, mẫu thiệp tính thêm khuôn ép kim tên dâu rể + ngày tháng ngoài bao thư 120k/ nội dung

Thiệp in hoàn chỉnh nội dung và bao thư, bản đồ Map, QR code nếu có

Mô tả

Mẫu thiệp cưới Kem đậm nhũ ép kim giấy thơm cắt laser cao cấp

Bộ Thiệp cưới gồm 3 phần:

=> Bao thư chữ V (dán sẵn), giấy kem đậm nhũ, ép nhũ 3D, khổ thành phẩm 18.5×12.5cm.

=> Tờ lót báo giấy kem đậm nhũ, ép kim nhũ, khổ thành phẩm 11.7 x 17.4 cm.

=> Tờ lót báo giấy kem đậm nhũ, ép kim nhũ, khổ thành phẩm 11.7 x 17.4 cm.

Giá thiệp áp dụng đơn hàng từ 200 thiệp, mẫu thiệp tính thêm khuôn ép kim tên dâu rể + ngày tháng ngoài bao thư 120k/ nội dung