Mini Cart

DQ-2130-Kem nhũ ánh kim

5.800

Giá thiệp áp dụng đơn hàng từ 200 thiệp, mẫu thiệp tính thêm khuôn ép kim tên dâu rể + ngày tháng ngoài bao thư 100k/ nội dung

Thiệp in hoàn chỉnh nội dung và bao thư, bản đồ Map, QR code nếu có

Mô tả

Mẫu thiệp cưới  KemNhũ Ánh kim giấy thơm cắt laser cao cấp

Bộ Thiệp cưới gồm 3 phần:

  •  Bao thư (dán sẵn), ép nhũ 3D, khổ thành phẩm 15x15cm.
  •  Lót báo ép kim, khổ  14 x 14 cm.
  • Lót mời ép kim, khổ  14 x 11.8 cm.

Giá thiệp áp dụng đơn hàng từ 200 thiệp, mẫu thiệp tính thêm khuôn ép kim tên dâu rể + ngày tháng ngoài bao thư 120k/ nội dung