Mini Cart

DQ-2131-Vàng nhũ Ánh kim

7.500

Giá thiệp áp dụng đơn hàng từ 200 thiệp, mẫu thiệp tính thêm khuôn ép kim tên dâu rể + ngày tháng ngoài bao thư 120k/ nội dung

Thiệp in hoàn chỉnh nội dung và bao thư, bản đồ Map, QR code nếu có

Mô tả

Mẫu thiệp cưới Vàng Nhũ Ánh kim giấy thơm cắt laser cao cấp

Bộ Thiệp cưới gồm 3 phần:

  •  Bao thư (dán sẵn), In ép kim, khổ thành phẩm 15x15cm.
  • Thiệp chính cắt laser khổ  28(14+14) x 14 cm.
  • Lót đội in 2 mặt khổ TP 27.8(13.9+13.9) x 14 cm.

Giá thiệp áp dụng đơn hàng từ 200 thiệp, mẫu thiệp tính thêm khuôn ép kim tên dâu rể + ngày tháng ngoài bao thư 120k/ nội dung