Mini Cart

DQ-2133-kem đậm nhũ

8.300

Giá thiệp áp dụng đơn hàng từ 200 thiệp, mẫu thiệp tính thêm khuôn ép kim tên dâu rể + ngày tháng ngoài bao thư 120k/ nội dung

Thiệp in hoàn chỉnh nội dung và bao thư, bản đồ Map, QR code nếu có

Mô tả

Mẫu thiệp cưới Kem đậm giấy ánh kim thơm cắt laser cao cấp

Bộ Thiệp cưới gồm 3 phần:

  • Bao thư (dán sẵn), In ép kim ép nổi, khổ thành phẩm 15x15cm.
  • Thiệp chính dạng túi cắt laser TP khổ  14.4 x 14.3 cm.
  • Lót đội ép kim khổ TP 27.8(13.9+13.9) x 14 cm.

Giá thiệp áp dụng đơn hàng từ 200 thiệp, mẫu thiệp tính thêm khuôn ép kim tên dâu rể + ngày tháng ngoài bao thư 120k/ nội dung