Mini Cart

DQ-2201 Đỏ nhung

5.000

Mẫu thiệp ép kim vàng dâu rể và ngày tháng 100,000đ/khuôn + 4500*số lượng khách đặt.

Mô tả

  • Mẫu thiệp đỏ nhung truyền thống ép kim vàng nổi 3D
  • Kích thước bao thư 22x10cm, ruột 1 tờ gấp 1 bên báo tin 1 bên mời đãi tiệc
  • Giá trên bao gồm thiệp in hoàn chỉnh bao gồm bao thư + ruột in 1 nội dung hoặc nhiều nội dung (vd: thiệp cho nhà trai, thiệp cho nhà gái, thiệp báo hỷ,…)
  • Tên dâu rể  + ngày tháng ép kim vàng tiền khuôn 100,000đ/khuôn

Mẫu thiệp thực tế: