Mini Cart

DQ-2202 Đỏ Nhung

4.500

Mẫu thiệp ép kim đỏ dâu rể và ngày tháng 100,000đ/khuôn + 4800đ*số lượng khách đặt.

Mô tả

  • Thiệp cưới kiểu ngang màu đỏ nhung ép kim vàng truyền thống
  • Kích thước bao thư 10x22cm, ruột 1 tờ gấp 1 bên báo tin 1 bên mời đãi tiệc
  • Giá trên bao gồm thiệp in hoàn chỉnh bao gồm bao thư + ruột in 1 nội dung hoặc nhiều nội dung (vd: thiệp cho nhà trai, thiệp cho nhà gái, thiệp báo hỷ,…)
  • Ngoài bao thư khách hàng có thể in thêm tên DÂU RỂ và ngày tháng đãi tiệc

Mẫu thiệp thực tếMàu :