Mini Cart

DQ-BTN26-240

11.000

Giá trên áp dụng đơn hàng từ 300 thiệp,  đơn hàng + thêm 150,000đ phí bế

Mô tả

Thiệp cưới đẹp in kts sắc nét, bao thư ngang lớn, ruột cột nơ kéo

Bộ thiệp cưới bao gồm 4 phần:

=> Bao thư khuôn mã  BTN26 (chưa dán) khổ thành phẩm 19x14cm. (Giấykem trơn 190g, In 1 mặt,phủ nền 100%,cán gân cát )
=> Lót đơn 2 tờ: khổ thành phẩm12 x 15.7 cm.(Giấy kem trơn HQ 240g,In 1 mặt,cán gân cát)
=>Túi thiệp : khổ thành phẩm 13.2 x 17.4 cm.(Giấy kem trơn 240g,In 1 mặt,cán gân cát)
=>Dây cột lót: Dây von 15mm x 170mm cắt xéo đầu
*Đóng mắt ngỗng: Đóng mắt ngỗng 1 tờ lót báo
*Vật tư khác và Thành phẩm:Hoàn thiện hệ thống kéo.Dán lót + gắn vào hệ thống ,Cột dây cột lót + đóng gói xấp 20