Mini Cart

KD-102 Thiệp cưới hiện đại in Kỹ thuật số

5.500

  • Giá trên áp dụng số lượng từ 300 thiệp đã bao gồm bản đồ nhà hàng hoặc tư gia nếu có
  • Phụ thu đơn hàng dưới 200 thiệp là 100k
  • Phụ thu đơn hàng dưới 100 thiệp là 150k

Mô tả

  • Chất liệu giấy: fort
  • Bao thư for 180mg in 1 mặt không nền cán vân cát
  • ruột 1 tờ lót for 230mg in 2 mặt  + 1 tờ can 180mg in 1 mặt cán vân cát
  • đóng mắt ngỗng bộ lót