Mini Cart

KD-109 Thiệp cưới hiện đại in Kỹ thuật số

5.000

  • Giá trên áp dụng số lượng từ 300 thiệp đã bao gồm bản đồ nhà hàng hoặc tư gia nếu có
  • Phụ thu đơn hàng dưới 300 thiệp là 100k
  • Phụ thu đơn hàng dưới 100 thiệp là 150k

Mô tả

  • Chất liệu giấy: fort
  • Bao thư for 180mg in 1 mặt không nền cán vân carô
  • ruột 2 tờ đơn giấy for 230mg in 1 mặt, cán vân carô
  • Màu chủ đạo: đỏ