Mini Cart

Thiệp cưới hiện đại offset Hồng kem ép kim mã TLP-82

 • Giá trên bao gồm in nội dung hoàn chỉnh bao thư + ruột cho số lượng từ 200 thiệp
  • Từ 150 – dưới 200 thiệp + 500đ/thiệp
  • dưới 150 thiệp  + 100.000đ/ đơn hàng
 • Khách đặt sl từ 400 thiệp được giảm giả từ 300đ

Mô tả

Mẫu thiệp cưới hiện đại offset Hồng kem ép kim mã TLP-82

 • Bao thư thành phẩm kích thước: 13x18cm
 • Ruột gấp 1 tờ một bên in nội dung báo, 1 bên nội dung mời tiệc
 • Giá trên bao gồm in nội dung hoàn chỉnh bao thư + ruột cho số lượng từ 200 thiệp
  • từ 150 – dưới 200 thiệp + 500đ/thiệp
  • dưới 150 thiệp  + 100.000đ / đơn hàng