Mini Cart

Thiệp cưới hiện đại offset KEM ép kim vàng SAVE THE DATE mã TLP-91

3.500

Mô tả

Mẫu Thiệp cưới hiện đại offset KEM ép kim vàng save the date mã TLP-91

  • Bao thư kiểu đứng  thành phẩm kích thước: 13x18cm
  • Ruột gấp 1 tờ một bên in nội dung báo, 1 bên nội dung mời tiệc
  • Giá trên bao gồm in nội dung hoàn chỉnh bao thư + ruột cho số lượng từ 200 thiệp
    • Từ 150  dưới 200 thiệp + 500đ/thiệp
    • dưới 150 thiệp  +100.000đ/ đơn hàng
  • SL từ 400 thiệp giảm 300đ
  • SL từ 600 thiệp giảm 400đ
  • SL từ 800 thiệp giảm 500đ