Mini Cart

Thiệp cưới hiện đại offset TÍM  ép kim vàng trái tim wedding mã TLP-95

3.500

 • Giá trên bao gồm in nội dung hoàn chỉnh bao thư + ruột cho số lượng từ 200 thiệp
  • Từ 150  – dưới 200 thiệp + 500đ/thiệp
  • dưới 150 thiệp  + 100.000đ/ đơn hàng
  • SL từ 400 thiệp giảm 300đ
 • SL từ 600 thiệp giảm 400đ
 • SL từ 800 thiệp giảm 500đ

Mô tả

Mẫu Thiệp cưới hiện đại offset TÍM  ép kim vàng trái tim wedding mã TLP-95

 • Bao thư kiểu đứng  thành phẩm kích thước: 13x18cm
 • Ruột gấp 1 tờ một bên in nội dung báo, 1 bên nội dung mời tiệc
 • Giá trên bao gồm in nội dung hoàn chỉnh bao thư + ruột cho số lượng từ 200 thiệp
  • Từ 150  – dưới 200 thiệp + 500đ/thiệp
  • dưới 150 thiệp  + 100.000đ/ đơn hàng
  • SL từ 400 thiệp giảm 300đ
 • SL từ 600 thiệp giảm 400đ
 • SL từ 800 thiệp giảm 500đ