Mini Cart

Thiệp Sinh Nhật, Thiệp Thôi Nôi mã TM Q8

2.500

Mô tả

Thiệp Sinh Nhật, Thiệp Thôi Nôi mã TM Q8

– Bao thư thành phẩm Khổ kích thước 105×160cm
– Ruột kt 95×155cm
– Giấy Fort dày
– in offset
– Bao thư và ruột khách hàng in KTS hoặc in lụa
– Bảng giá áp dụng in số lượng từ 100 thiệp
In thiệp sinh nhật rẻ