Mini Cart

Thiệp Tân Gia Mã : TG-11 Hồng

2.600

Danh mục: Từ khóa:

Mô tả

Thiệp Tân Gia Mã : TG-11 Hồng

  • Giấy Mỹ Thuật Hồng Sen
  • Ép kim 2 mặt
  • Ruột trắng chưa in

In thiệp tân gia