Mini Cart

TC-579

3.800

Giá trên áp dụng từ 200 thiệp đã bao gồm in hoàn thiện nội dung bao thư và ruột thiệp

 

Mô tả

Mẫu thiệp cưới cưới truyền thống rồng phụng song hỷ

Bao thư giấy đỏ nhung ép kim vàng rồng phụng và song hỷ ép kim bạc

Ruột nhung 1 mặt ép kim vàng