Mini Cart

Thiệp Sinh Nhật 3 Lá 1801-Y

3.300

– Bao thư thành phẩm Khổ kích thước 9.5 cm × 14 cm for 150gsm
– Ruột dạng 3 lá xếp khổ 8.8 x 13 cm
– Giấy Fort dày 230gsm
– in 2 mặt
– Giá áp dụng in số lượng từ 100 thiệp, dưới 100 thiệp + 500đ

Mô tả

Thiệp Sinh Nhật, Thiệp Thôi Nôi 3 lá mã SN-1801-y

– Bao thư thành phẩm Khổ kích thước 9.5 cm × 14 cm for 150gsm
– Ruột dạng 3 lá xếp khổ 8.8 x 13 cm
– Giấy Fort dày 230gsm
– in 2 mặt
– Giá áp dụng in số lượng từ 100 thiệp, dưới 100 thiệp + 500đ