Mini Cart

Thiệp Sinh Nhật heo hồng SN-2152-A

3.300

– Bao thư thành phẩm Khổ kích thước 10.5 cm × 16 cm for 180gsm ,In offset 2 mặt + ép 3D
– Ruột Giấy Fo trắng 180gsm, in offset 2 mặt, khổ 9.4x15cm
– Giá áp dụng in số lượng từ 100 thiệp, dưới 100 thiệp + 500đ
_ Dưới 100 thiệp + 500đ, dưới 50 bộ + 1.000đ/ bộ

Mô tả

Thiệp Sinh Nhật, Thiệp Thôi Nôi Heo Hồng mã SN-2152-A

– Bao thư thành phẩm Khổ kích thước 10.5 cm × 16 cm for 180gsm ,In offset 2 mặt + ép 3D
– Ruột Giấy Fo trắng 180gsm, in offset 2 mặt, khổ 9.4x15cm
– Giá áp dụng in số lượng từ 100 thiệp, dưới 100 thiệp + 500đ