Mini Cart

Thiệp Sinh Nhật in KTS mã SN-264

4.500

– Bao thư  khổ thành phẩm 12x17cm. (Giấy Fo trắng 180g, In 1 mặt,phủ nền 100% )
– Lót đơn 1 tờ  khổ 10.8 x15.8cm,(Giấy For trắng 230g, In 2 mặt)
– Giá áp dụng in số lượng từ 200 thiệp
– Dưới 200 thiệp + 1.000đ đơn hàng tối thiểu 100 bộ

Mô tả

Thiệp Sinh Nhật, Thiệp Thôi Nôi In kỹ thuật số mã SN-264

– Bao thư  khổ thành phẩm 12x17cm. (Giấy Fo trắng 180g, In 1 mặt,phủ nền 100% )
– Lót đơn 1 tờ  khổ 10.8 x15.8cm,(Giấy For trắng 230g, In 2 mặt)