Mini Cart

DQ-2108-Kraft

6.500

Giá thiệp áp dụng đơn hàng từ 200 thiệp, mẫu thiệp tính thêm khuôn ép kim tên dâu rể + ngày tháng ngoài bao thư 120.000đ/ nội dung

Thiệp in hoàn chỉnh nội dung và bao thư, bản đồ Map, QR code nếu có

Mô tả

Mẫu thiệp cưới KRAFT ép kim vàng

Bộ Thiệp cưới gồm 3 phần:

=> Thiệp chính dạng túi, đã dán sẵn túi –dây-đóng nút, khổ thành phẩm 10.5x20cm.

=> Tờ lót báo (in ofset) khổ  19.5x10cm.

=> Bao thư mời chưa dán (in ofset), khổ TP 9x16cm

Giá thiệp áp dụng đơn hàng từ 200 thiệp, mẫu thiệp tính thêm khuôn ép kim tên dâu rể + ngày tháng ngoài bao thư 120.000đ/ nội dung