Mini Cart

DQ-2113-Vàng lợt

4.600

Giá thiệp áp dụng đơn hàng từ 200 thiệp, mẫu thiệp tính thêm khuôn ép kim tên dâu rể + ngày tháng ngoài bao thư 120.000đ/ nội dung

Thiệp in hoàn chỉnh nội dung và bao thư, bản đồ Map, QR code nếu có

Danh mục:

Mô tả

Mẫu thiệp cưới Vàng lợt ép kim

Bộ Thiệp cưới gồm 3 phần:

=> Bao thư chữ V (dán sẵn), ) in 2 mặt, ép nhũ 3D, khổ thành phẩm 18.5×12.5cm.

=> Lót báo in 1 mặt, khổ  11.7 x 17.4 cm.

=> Lót mời in 1 mặt, khổ  10.5x 15.5 cm.

Giá thiệp áp dụng đơn hàng từ 200 thiệp, mẫu thiệp tính thêm khuôn ép kim tên dâu rể + ngày tháng ngoài bao thư 120.000đ/ nội dung