Mini Cart

DQ-2114-Đỏ nhung

4.000

Giá thiệp áp dụng đơn hàng từ 200 thiệp, mẫu thiệp tính thêm khuôn ép kim tên dâu rể + ngày tháng ngoài bao thư 120.000đ/ nội dung

Thiệp in hoàn chỉnh nội dung và bao thư, bản đồ Map, QR code nếu có

Mô tả

Mẫu thiệp cưới Đỏ nhung ép kim

Bộ Thiệp cưới gồm 3 phần:

=> Bao thư chữ V (dán sẵn), giấy đỏ nhung, in offset 1 mặt, ép nhũ 3D, khổ thành phẩm 18.5×12.5cm.

=> Lót báo in offset 1 mặt, khổ  11.7 x 17.4 cm.

=> Lót mời in offset 1 mặt, khổ  10.5x 15.5 cm

Giá thiệp áp dụng đơn hàng từ 200 thiệp, mẫu thiệp tính thêm khuôn ép kim tên dâu rể + ngày tháng ngoài bao thư 120.000đ/ nội dung